13 lipca, 2024

Pierwsza pomoc

Szkolenie przeznaczone jest do wszystkich firm chcących przeszkolić swoich pracowników z zakresu pierwszej pomocy. Szkolenie prowadzone jest zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy oraz najnowszymi wytycznymi z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Kodeks pracy wymaga od pracodawcy, aby wyznaczyć i przeszkolić swoich pracowników na własny koszt odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy (art. 209 1. § 1, art. 237 11a w § 1 pkt 3). Celem naszych szkoleń pierwszej pomocy jest przekazanie niezbędnej wiedzy i umiejętności praktycznych, aby Twoi pracownicy byli gotowi do działań ratowniczych w razie wypadku w miejscu pracy.

oferujemy również

Szkolenia

w zakresie:

oferujemy również

Szkolenia

w zakresie: