13 lipca, 2024

Szkolenia BHP

Szkolenie okresowe

Ma na celu zapewnić swoim pracownikom niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasze szkolenia okresowe BHP pozwolą na aktualizację wiedzy i umiejętności pracowników, a także zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia BHP

Są kluczowym elementem w pracy, jako że uświadamiają zarówno pracowników, jak i pracodawcę o niebezpieczeństwach, jakie mogą pojawić się w trakcie wykonywania codziennych obowiązków zawodowych. Zgodnie z Kodeksem pracy szkolenia BHP są obowiązkowe.

Ponadto, oferujemy również e-learning BHP, który pozwala na uzyskanie wiedzy i certyfikatu bez konieczności wychodzenia z domu.