13 lipca, 2024

Szkolenia

oferta

szkolenia

Oferujemy szkolenia z zakresu: BHP (również w formie e-learningu), pierwszej pomocy oraz szkolenia zawodowe (m.in. obsługi suwnic, wózków widłowych, podestów ruchomych, żurawi stacjonarnych)