13 lipca, 2024

Usługi doradcze

Świadczymy usługi doradcze w zakresie:

Ochrony środowiska

W ramach usługi zapewniamy stałą opiekę w zakresie ochrony środowiska. Sporządzamy oraz przekazujemy sprawozdania do właściwych organów oraz reprezentujemy Państwa firmę przed organami administracji państwowej.

Audyty BHP i p. poż.

Audyt BHP ma na celu zidentyfikowanie uchybień. Polega on na spotkaniu z przedstawicielami firmy oraz przeglądzie dokumentacji i stanu fatycznego. Nieprzestrzeganie przepisów BHP grozi dużymi karami finansowymi.

Audyty BHP pomagają pracodawcy zastosować się do wszystkich obowiązujących przepisów, dzięki czemu nie będzie zagrożony karami.

Audyt PPOŻ odpowiada za sprawdzenie wszystkich wymagań pod względem ochrony przeciwpożarowej i może stanowić część audytu BHP.

Audyt PPOŻ zawiera analizę stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku. Zgodnie z ustawą obowiązek dbania o bezpieczeństwo pożarowe spoczywa na właścicielu budynku, użytkowniku bądź zarządcy.

Stały nadzór BHP – outsourcing

W ramach usługi outsourcingu przejmujemy obowiązki służby BHP w Twojej firmie. Nasza usługa to pewność, że wszystkie obowiązki z zakresu BHP zostaną wykonane profesjonalnie i w ustalonym terminie.

Skorzystanie z naszej usługi to inwestycja w bezpieczeństwo Twoich pracowników oraz dostęp do stałego nadzoru specjalistów.